เทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องวัดฝุ่นพกพา

ปัจจุบันมีการนำวัสดุนิวเคลียร์หรือรังสีวิทยาด้านอื่นๆ เข้าไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา ซึ่งโดยปกติแล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเลย โดยเฉพาะการใช้ไอโซโทปรังสี ทั้งที่เป็นสารรังสีที่มีในธรรมชาติและที่ผลิตขึ้นมา มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางอยู่ในเครื่องมือ เครื่องวัด และในการถ่ายภาพ มีการนำไปใช้ในหลายสาขาทั้งในอุตสาหกรรมน้ำมัน โบราณคดี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน 

ส่วนสำคัญที่เรานำมาใช้งานคือสารไอโซโทปรังสี ซึ่งให้รังสีออกมา โดยมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ทะลุผ่านวัสดุได้ แม้ว่าเราจะไม่เห็นรังสี แต่ก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเเครื่องวัดฝุ่นพกพาี ลักษณะเฉพาะของเทคนิคนี้ คือการวัดรังสีที่ทะลุผ่านวัตถุมาได้ ซึ่งเครื่องวัดฝุ่นพกพา ก็มีหลากหลายแบบดังนี้ 

1. เครื่องวัดฝุ่นพกพา  

เป็นเครื่องตรวจหารังสีที่ใช้แบตเตอรี สะดวกต่อการพกพา เช่น Geiger Muller counter และ Ionization Chamber 

2. เครื่องวัดฝุ่นพกพาประจำตัวบุคคล 

เป็นเครื่องมือบันทึกปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีจำเป็นต้องพกติดตัว มีหลายชนิด เช่น pocket dosimeter, film badge, thermoluminescent dosimeter (TLD) 

3.เครื่องวัดฝุ่นประจำตัวบุคคลแบบเตือนภัย 

เป็นเครื่องวัดฝุ่นพกพาสำหรับพกพาติดตัว จะส่งเสียงหรือแสง เพื่อเตือนให้ทราบเมื่อระดับรังสีสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเครื่อง 

4. เครื่องวัดฝุ่นประจำที่ 

เป็นเครื่องวัดฝุ่นพกพาีชนิดติดตั้งประจำที่ เมื่อตรวจพบรังสีที่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้จะส่งเสียงและแสงเตือน 

การเลือกใช้เครื่องวัดฝุ่นพกพา การปรับเทียบ และการบำรุงรักษา 

-เลือกใช้เครื่องมือที่พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพดี 

-เลือกใช้เครื่องมือวัดตามประเภทของงาน 

-เลือกใช้เครื่องมือที่มีความคุ้นเคย 

-เลือกใช้เครื่องมือที่ผ่านการปรับเทียบ-สอบเทียบ ตามกำหนด 

-การปรับเทียบ –สอบเทียบ โดยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด 

– ทดสอบเครื่องมือวัดเป็นประจำ โดยการวัดค่า Background และต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน ที่ระยะต่างๆ จดบันทึกค่าที่วัดได้เป็นประจำใน Logbook 

-ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน 

-ทดลอง ทดสอบ ใช้เครื่องมือเป็นประจำ 

-จดบันทึกการใช้งาน ค่าที่วัดได้ใน Logbook เป็นประจำ 

-สังเกตอาการผิดปกติ จดบันทึก 

-ส่งเครื่องวัดรังสี ปรับเทียบ-สอบเทียบ ตามกำหนด 

-ส่งซ่อมบำรุงกับช่างผู้มีประสบการณ์ 

รังสี เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งยวดในงานอุตสาหกรรมก็ดีหรืองานอื่นๆ ก็ดี อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดฝุ่นพกพา ที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสูงย่อมสามารถทำให้ตรวจจับความอันตรายเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง PICO มีบริการด้านเครื่องวัดฝุ่นพกพา และบุคลากรที่คอยให้คำปรึกษาและบริการบำรุงรักษาด้วย หากสนใจเครื่องตรวจวัดรังสีคุณอาจเริ่มคลิ้กเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราที่ pico.co.th